Ook de heer Overwater, schrijver van het boek “De Geuzen van 1940”en zelf oud-Geus, is als gast aanwezig.
De schrijver Siebe Idzinga heeft zelf zijn hele jeugd gewoond in het huis aan de Sportlaan 68 in Vlaardinger-Ambacht. Zelf dacht hij als eerste bewoners, tot hij erachter kwam dat de familie Fernades eerder in dat pand woonde.
De Surinaamse Jood Abraham Fernandes werd op 24 februari 1941, dus vandaag precies 68 jaar geleden gearresteerd omdat hij Geus was. Joke Petterson had gezien hoe de heer Fernandes  met een zwarte auto door politie werd gearresteerd en meegenomen.
Op 4 maart 1941 overleed hij ten gevolge van de martelingen door de Duitsers in het Oranjehotel, de Strafgevangenis in Scheveningen.
Dit was nog vóórdat de veroordeelde 15 Geuzen met de drie Februaristakers, de beroemde achttien doden uit het gedicht van Campert, geëxecuteerd werden.
Hij staat wel vermeld in diverse boeken zoals het boek van Overwater en het boek over het Verzets Herdenkings Kruis. Hij was de allereerste Vlaardingse Geus die door de Duitsers werd omgebracht. Na diens dood vluchtten zijn weduwe en haar dochters uit Vlaardingen.

De heer Idzinga overhandigt de eerste exemplaren aan de dochters van Fernandes.

Hierna ontvangt burgemeester Bruinsma een exemplaar. Deze vertelt pas in Suriname te zijn geweest, ook in Panamaribo waar op het Onafhankelijkheidsplein een monument staat voor de tijdens de oorlog in Nederland omgekomen Surinaamse verzetsstrijders. Daar blijkt de naam van Bram Fernandes zelfs tweemaal op voor te komen door een naamsverwisseling.
Burgemeester Bruinsma gaat na hoe het Geuzenmonument voor de omgekomen Geuzen aangepast kan worden .
Hij nodigt beide dochters uit voor de komende jaarlijkse uitreiking op 13 maart a.s. van de Geuzenpenning en overhandigt hen een geschenk namens de gemeente Vlaardingen.
Het boekje zal in maart dankzij een subsidie aan alle aanwezigen worden uitgereikt.
De heer Overwater benadrukt dat al in 1965 een Boekenweekgeschenk gewijd werd aan de geschiedenis van de Geuzen als eerste Nederlandse verzetsgroep door drs. H. Paape van het NIOD. In 1996 schreef hijzelf het boek “De Geuzen van 1940” waarin iedere Geus met name vermeld staat, ook de heer Fernandes, met zijn overlijdensdatum. De informatie was dus bekend, maar er werd weinig aandacht aan geschonken.
Thans krijgt de heer Fernandes de erkenning en de aandacht waar hij recht op heeft. Hierop overhandigt de heer Overwater beide dochters twee van de laatste exemplaren van zijn boek.
Na dit officiële gedeelte volgt een informeel samenzijn, waarbij iedere aanwezige een exemplaar van het boekje door Jan Anderson krijgt uitgereikt.
Tijdens dit samenzijn heb ik nog uitvoerig met de heer Overwater en een schoonzoon van de heer Fernandes gesproken. Daaruit blijkt mij de impact van het gebeuren op het hele verdere leven van beide dochters. De heer Overwater verwondert zich over alle ophef daar alle informatie al lang bekend is, maar vindt het goed dat er nu de juiste aandacht aan wordt geschonken..
Het boekje is voor de prijs van € 2,50 te koop in de Vlaardingse boekhandel of bij het Streekmuseum Jan Anderson te Vlaardingen.

Dirk Docter