In oktober komt hij met zijn vrienden en ‘compagnons’ bijeen in het eerste huis van de Emmaüs-beweging, dat hij in 1949 in Neuilly-Plaisance bij Parijs stichtte. In de ook in Nederland bekende Emmaüs-gemeenschappen wonen armen, zwervers en andere ontheemden samen. Zij zamelen door rijkeren afgedankte goederen in en verkopen die tegen een lage prijs aan de armen. In de wereld zijn ongeveer 450 groepen, waarvan 110 in Frankrijk.

Abb? Pierre kwam als Henri Antoine Grouès ter wereld. Zijn pseudoniem kreeg hij als verzetsman in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft de ziekte van Parkison, maar leidt nog altijd een zeer actief leven. Midden juli was hij nog in Burkina Faso, waar in 2003 de wereldbijeenkomst van Emmaüs wordt gehouden. Na zijn terugkeer moest hij wegens maagklachten uit voorzorg enige dagen in het ziekenhuis verblijven. Het belette hem niet korte tijd later naar Roemenië en Polen te gaan, waar hij huizen van zijn beweging bezocht.

Bron: Sp!ts