Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Anne Frank, bijna zestig jaar na haar dood, in aanmerking moet kunnen komen voor het Nederlanderschap. Volgens minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) is naturalisatie echter alleen mogelijk voor personen die nog in leven zijn.

Bron: Brabants Dagblad