De restauratie van de synagoge kostte ruim 250.000 euro en is nog niet helemaal voltooid. Toch heeft het Joods Museum, eigenaar van de synagoge, besloten deze weer open te stellen voor het publiek. Het herstellen van de waterschade aan de inscripties, veroorzaakt door de anderhalve meter water die het uit de zestiende eeuw stammende gebouw vorig jaar augustus blank zette, zal nog zeker een halfjaar duren.
 
De Pinkas-synagoge en de ernaast gelegen oude Joodse begraafplaats vormen een van de grootste toeristische trekpleisters van Praag en zijn een belangrijke inkomstenbron voor de kleine Joodse gemeenschap in de stad.
 
De synagoge werd in 1939, kort na de Duitse bezetting van Praag, gesloten. Na de oorlog werd hij weer heropend, tot in 1968 de Sovjet-Unie Tsjechoslowakije binnenviel en de synagoge voor het uitvoeren van ’verbouwingen’ opnieuw gesloten werd. Pas na de val van het communistische regime werd de synagoge, in 1995, heropend.
 
Voor de Tweede Wereldoorlog telde de Joodse gemeenschap in Tsjechië ongeveer 120.000 personen. Vandaag de dag wonen er nog slechts zo’n 3500 Joden in het land.