,,Pius heeft allesbehalve gezwegen over de jodenvervolging.”De paus had een goede reden zijn kritiek in bedekte termen te leveren. Het onomwonden aan de kaak stellen van het antisemitisme had Hitler wellicht aangezet tot een nog wredere aanpak. ,,Met een openbaar protest zou ik misschien de lof van de beschaafde wereld hebben geoogst, maar de joden zouden aan nog zwaardere vervolging worden blootgesteld”, lichtte Pius XII zijn handelen toe.Als belangrijkste bronnen die getuigen van Pius’ afkeer van het antisemitische van Hitler, noemt Jansen een reeks documenten uit het Vaticaans archief over de Tweede Wereldoorlog. De Brit John Cornwell die in 1999 met zijn boek ‘Hitler’s Pope’ (De paus van Hitler) de meest recente aanval op Pius XII leverde, ging volgens Jansen aan die bron voorbij. Het resultaat van die nalatigheid is een afschuwelijke karikatuur van de paus, vindt Jansen.Jansen, die zijn boek beschouwt ,,als een bijdrage om de mythe van de zwijgende en passieve Pius XII te ontmaskeren als een grove leugen”, was aanvankelijk rooms-katholiek priester. Van 1969 tot 1980 werkte hij als hervormd predikant.Jansen werd bekend met zijn tweedelig boek ‘Christelijke theologie na Auschwitz’, waarin hij onder meer stelt dat het Nieuwe Testament een voedingsbodem voor jodenhaat is. Sinds 1990 is hij bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van christelijke literatuur over joden en jodendom aan de Vrije Universiteit van Brussel.