Populairste Fransman wordt negentig

In oktober komt hij met zijn vrienden en ‘compagnons’ bijeen in het eerste huis van de Emmaüs-beweging, dat hij in 1949 in Neuilly-Plaisance bij Parijs stichtte. In de ook in Nederland bekende Emmaüs-gemeenschappen wonen armen, zwervers en andere ontheemden samen. Zij zamelen door rijkeren afgedankte goederen in en verkopen die tegen een lage prijs aan de armen. In de wereld zijn ongeveer 450 groepen, waarvan 110 in Frankrijk.

Abb? Pierre kwam als Henri Antoine Grouès ter wereld. Zijn pseudoniem kreeg hij als verzetsman in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft de ziekte van Parkison, maar leidt nog altijd een zeer actief leven. Midden juli was hij nog in Burkina Faso, waar in 2003 de wereldbijeenkomst van Emmaüs wordt gehouden. Na zijn terugkeer moest hij wegens maagklachten uit voorzorg enige dagen in het ziekenhuis verblijven. Het belette hem niet korte tijd later naar Roemenië en Polen te gaan, waar hij huizen van zijn beweging bezocht.

Bron: Sp!ts

Chinese claim na biologische besmetting verworpen

De 180 nabestaanden vroegen elk ruim 80.000 euro smartengeld en excuses van Japan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden in China in ’t diepste geheim experimenten met biologische wapens, zoals bacteriën, op Chinese gevangenen zijn uitgevoerd.

Japanse rechtbanken hebben het merendeel van alle klachten die ooit zijn ingediend over Japanse wandaden in de eerste helft van de vorige eeuw, verworpen.

Advocaat Papon eist nieuw proces

Papon zit een straf van tien jaar uit wegens zijn betrokkenheid bij de deportatie van zo’n 1700 Joden in de Tweede Wereldoorlog, toen hij politiechef was in Vichy, Frankrijk.

„Veel mensen in Frankrijk denken dat de zaak-Papon voorbij is”, zei Papons advocaat Francis Vuillemin. „Dat is niet zo.”

Volgens de Franse minister van Justitie, Dominique Perben, heeft het oordeel van het Europese hof geen grote gevolgen, omdat de wet waarop het betrekking heeft in 2000 is gewijzigd.

De nu 91-jarige Papon, die een straf van tien jaar uitzit wegens misdaden tegen de menselijkheid, had drie jaar geleden een klacht bij het hof in Straatsburg ingediend. Zijn advocaten hopen dat de uitspraak van donderdag tot gevolg heeft dat hun cliënt alsnog in beroep kan gaan tegen de veroordeling.

De Europese rechters vinden dat de indertijd geldende eis van de Franse overheid dat een verdachte zich bij de politie meldt aan de vooravond van de behandeling van een beroep in cassatie, in strijd met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens. In de Franse wet stond toen dat een veroordeelde de laatste nacht voor zijn beroep in een politiecel moet doorbrengen. Papons advocaten hadden in 1999 gevraagd voor hun cliënt een uitzondering te maken – wegens zijn zwakke gezondheid. De rechter had dat afgewezen.

De eis dat de verdachte zich aan de vooravond van zijn beroep moet melden, staat inmiddels niet meer in de wet. Die werd vorig jaar geschrapt nadat het Europees hof Frankrijk diverse malen had veroordeeld in vergelijkbare gevallen.

Papon is in 1998 veroordeeld wegens zijn pas in 1981 aan het licht gekomen aandeel in de deportatie van 1560 Joden uit de omgeving van Bordeaux in de Tweede Wereldoorlog. Hij was op vrije voeten wegens zijn slechte gezondheid. Op 21 oktober 1999 verwierp het hof van cassatie in Parijs het cassatieverzoek van Maurice Papon van zijn veroordeling in 1998. Het verzoek was volgens het hof niet geldig, omdat Papon niet bij de behandeling aanwezig was. Enkele uren na het besluit vaardigde de openbaar aanklager een internationaal arrestatiebevel tegen Papon uit. Die bleek naar Zwitserland te zijn gevlucht, maar werd snel gepakt en uitgeleverd.

Papon was al een keer eerder naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. Toen gingen de advocaten in beroep tegen het vonnis van tien jaar cel omdat zij de uitvoering daarvan wegens de hoge leeftijd en de slechte gezondheid van hun cliënt onmenselijk vonden. Het hof oordeelde in juni vorig jaar dat de straf niet onmenselijk is. Desondanks probeerde Papon onder de straf uit te komen. Woensdag wees een Franse rechter zijn verzoek om bekorting van de straf af. Tegen die uitspraak gaan zijn advocaten in beroep.

Papon heeft nooit enige spijt betuigd. Een schadevergoeding van een half miljoen euro aan nabestaanden, waartoe de rechter hem had verplicht, heeft hij nooit betaald; zijn vermogen had hij vlak voor zijn veroordeling verdeeld onder zijn kinderen.

Onderzoek naar uitspraken Riefenstahl

Schandelijke leugen

Volgens de organisatie van zigeuners zijn twintig van de 48 zigeuners naar het concentratiekamp Auschwitz teruggekeerd, nadat de opnames van Tiefland waren voltooid. De meeste van hen hebben het kamp niet overleefd. De organisatie beticht Riefenstahl daarom van een ,,schandelijke leugen”.

In een interview met de Britse krant The Times zegt Riefenstahl dat zij betreurt dat zij nazi-Duitsland niet heeft verlaten, zoals onder anderen Marlene Dietrich heeft gedaan. ,,Ik heb er veel spijt van dat ik deze fout heb gemaakt. Maar vooral betreur ik dat ik Hitler heb leren kennen. Dat is de grootste ramp van mijn leven die mij tot mijn dood zal achtervolgen. De mensen zullen blijven zeggen: Leni is nazi”, zegt de regisseuse.

Bron: Sp!ts

Estlandse stad haalt monument voor Waffen-SS weg

Het monument, een Estlandse soldaat in SS-uniform met een machinepistool die op het oosten is gericht, had een inscriptie met de tekst: Voor alle Estlandse soldaten die in de Tweede Vrijheidsoorlog voor hun vaderland en een vrij Europa tussen 1940 en 1945 zijn gevallen. Organisaties van veteranen hadden het initiatief voor het gedenkteken genomen. Zij hebben ingestemd met het besluit van het gemeentebestuur.

Ongeveer 100.000 inwoners van de Baltische staat zouden in de Waffen-SS aan de zijde van de nazi’s hebben gestreden. Een deel van hen zou vrijwillig tot deze elite-eenheid zijn toegetreden. Tijdens de Duitse bezetting, van 1941 tot 1944, werden in Estland ongeveer duizend Estlandse en verscheidene duizenden buitenlandse joden vermoord. Maar de historici zijn het erover oneens of de Waffen-SS bij de slachtingen betrokken was.

Overlevenden herdenken deportatie uit Westerbork

Overlevende B. Minco verhuisde in de oorlog van ,,een Westerborkse cel naar een kamp met frisse lucht en mensen om je heen”. Dat leek in eerste instantie een verlossing: ,,Slechter dan de geestdodende eenzaamheid kon toch niet, dacht ik.” Minco werd naar Mauthausen gebracht. Hij is een van de weinigen die de Duitse concentratiekampen heeft overleefd.

Ook F. Schwarz overleefde de gruwelheden. Hij ziet de beelden van Westerbork weer voor zich. Op het eerste transport moesten 1100 mensen mee. ,,De honderd uit Westerbork lopen voorop, daarna de 950 uit Amsterdam, tenslotte de kleintjes op een vrachtwagen. Het is geen opwekkend gezicht. Voor zover mij bekend is er van de hele groep slechts ??n teruggekeerd.”

Bezoekers

De herdenking trok een kleine 2000 belangstellenden. Enkele bezoekers vielen maandag tijdens de herdenking flauw. Een combinatie van emoties en de fel brandende zon, oordeelde een eerstehulpmedewerker.

Bezoekers trokken in defil? langs het monument. Joden, zigeuners, ouderen, maar ook velen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt. Ze legden bloemen bij het monument ‘Tekens’ in het voormalige doorvoerkamp. Ondertussen klonken beladen en melancholische klanken van het Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando.

Na afloop van de herdenking werden de aanwezigen rondgeleid over het kampterrein. Oud-kampgevangenen vertelden over hun ervaringen en emoties.

Bron: Sp!ts

Belgische banken betalen aan Joodse gemeenschap

Eerder werd er al een akkoord gesloten tussen de Belgische overheid, verzekeringsmaatschappijen en Joodse vertegenwoordigers om 56 miljoen euro te betalen als herstelbetaling voor bezittingen die tijdens de nazi-bezetting verloren zijn gegaan. Gedurende de Tweede Wereldoorlog is de toentertijd uit 40.000 mensen bestaande Joodse gemeenschap in België bijna al haar bezittingen kwijtgeraakt.

De Belgische minister van Financiën, Didier Reynders, zei dat de regering ook in gesprek is met de Belgische zigeunergemeenschap om tot een schadevergoedingsregeling te komen voor eigendommen die tijdens de oorlog verloren zijn gegaan.

Nederland geeft oorlogskunst terug

Een woordvoerster van het ministerie van Cultuur bevestigde dit gisterochtend. De overheid baseert haar besluit tot teruggave op het advies de commissie Polak. Die behandelt sinds begin van dit jaar restitutieverzoeken voor oorlogskunst. Met het besluit is een precedent geschapen voor andere slepende kwesties inzake oorlogskunst en teruggave aan erfgenamen. Het overheidsbesluit biedt ruimte voor andere aanvragen voor restitutie. Er zijn nog geen andere verzoeken.

(ANP)

Bron: Sp!ts

Japanse premier mijdt monument

Koizumi legde bloemen op een begraafplaats en woonde samen met de Japanse keizer Akihito een plechtige bijeenkomst bij in een hal buiten het keizerlijke paleis, waar de capitulatie van 57 jaar geleden werd herdacht. Hij bood nogmaals zijn excuses aan voor het leed dat Japan in de oorlog veroorzaakte, speciaal in de buurlanden, en beloofde de pacifistische grondwet hoog te houden.

De premier wekte vorig jaar de woede van China en Zuid-Korea op toen hij enkele dagen voor de jaarlijkse herdenking een bezoek bracht aan Yasukuni, dat in de ogen van veel nationalisten en oorlogsveteranen een heilige plek is waar niet alleen de doden worden geëerd maar ook het Japanse oorlogsverleden. Het monument is gewijd aan bijna 2,5 miljoen oorlogsdoden, onder wie veertien terechtgestelde oorlogsmisdadigers. Het trok donderdag duizenden bezoekers, onder wie vijf ministers en de burgemeester van Tokio.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gaf een verklaring uit waarin het Japan oproept nu eindelijk concrete maatregelen te nemen om zijn geschiedenis „oprecht” onder ogen te zien.