In andere delen van de Rusland gingen de jaarlijkse militaire vieringen wel door. De Russische president Poetin vergeleek in een toespraak ter gelegenheid van de ’Dag van de Overwinning’ het fascisme met het internationale terrorisme dat nu eveneens „met vereende krachten” moet worden bestreden.