Wilhelmus Johannes Schuijt (1909–2009) was tussen 1956 en 1977 buitenlandwoordvoerder voor de KVP in de Eerste en Tweede Kamer, lid van het Europees Parlement en gemeenteraadslid in Den Haag. Hij stond bekend als een echte partijman en voorvechter voor de internationale samenwerking van de christendemocraten en van de Europese eenwording.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was hij als journalist hoofdredacteur van het verzetsblad Christofoor.

Na de oorlog werd hij wetenschappelijk medewerker van de parlementaire enquêtecommissie die het regeringsbeleid tijdens de bezetting onderzocht. Tussen 1952 en 1956 was hij correspondent voor dagblad De Tijd en de KRO in Parijs.