Aan de hand van concrete voorbeelden zal Blom (1943) spreken over de spanning tussen de beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog en de bezettingstijd enerzijds, en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek anderzijds. De beeldvorming over de oorlog verliep in fasen, die de historicus Blom helder beschrijft. Hij houdt een pleidooi om realistisch te zijn en te erkennen dat de maatschappelijke interesse voor deze periode altijd zeer moreel (en politiek) geladen is. Dit aspect staat op gespannen voet met grondig historisch onderzoek. “We moeten nastreven om de band tussen het herdenken en onderzoek niet te verbreken, maar op termijn kan deze strijdigheid ook de zeggingskracht van het herdenken ondergraven. Kunnen wij met dit uitgangspunt leven?” Blom geeft zijn lezing in Nationaal Monument Kamp Vught de titel: ‘Wat hebben we aan de waarheid als die ons hindert’.

Blom werd in 1983 bekend door zijn oratie ‘In de ban van goed en fout?’,  waarin hij afstand nam van het goed-fout paradigma van zijn illustere voorganger Lou de Jong. Ter gelegenheid van zijn pensioen verscheen de bundel ‘In de ban van goed en fout’ met de belangrijkste artikelen van Blom van de laatste 25 jaar. De artikelen in dit boek hebben allemaal te maken met de Tweede Wereldoorlog. Eén artikel behandelt een ander onderwerp: Srebrenica. Dat verwijst naar het grote Srebrenica-rapport, waarvoor Blom verantwoordelijk was en waarop het laatste kabinet-Kok gevallen is. Het boek is vanaf 1 december te koop in de museumwinkel (€ 19,50).

Het VPRO-programma OVT zei over de historicus: “Blom is zonder enige twijfel de enige directeur van het NIOD die uit de slagschaduw van Loe de Jong wist te treden. Zijn Srebrenicarapport en zijn bemoeienis met de kwestie-Srebrenica beïnvloedde de publieke meningsvorming over Nederlands grootste nationale trauma na de oorlog.”

De lezing begint om 14.00 uur met een inleiding van directeur Jeroen van den Eijnde. De entree is
€ 3,00 of € 2,00 voor studenten, Vrienden, met CKV of CJP. Op zondag 2 december is tevens een rondleiding om 14.00 uur voor individuele bezoekers (deelname € 2,50/€ 1,50).

Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600
5263 NT Vught
www.nmkampvught.nl
(073) 6566764