Op dit moment hebben zij de volgende werkwijze voor ogen
1) Informatie verzamelen.
2) Wandelroutes beoordelen en globaal traject vaststellen.
3) Informatie trachten te koppelen aan de wandelroute.
4) Journalist loopt de wandeletappe en “schept” al lopend zijn reportage.
5) In de krant (zaterdags) wordt de reportage gepubliceerd en op dezelfde dag
organiseren wij een lezerswandeling over hetzelfde traject.
Leden die steun mee willen werken aan dit project of informatie kunnen geven
worden verzocht contac op te nemen met het Nederlands Dagblad BV, Postbus 111,
3770 AC Hermesweg 20 3771 ND Barneveld t.a.v. Teus van Harten,Organisatie
Lezerswandelingen, 0342-411685, vanharten@nd.nl?

De website van het Nationaal Dagblad is
http://www.nd.nl