De Oostenrijkse banken waren tijdens de oorlog vooral actief op de Balkan en in Midden- en Oost-Europa.
Ze volgden de Wehrmacht in diens veroveringstochten en namen bedrijven over, financierden wapenfabrikanten en verleenden bankdiensten aan concentratiekampen. Bank Austria, toen Creditanstalt-Bankverein geheten, was destijds de grootste geldverstrekker van Oostenrijk.

Volgens de onderzoekers waren de Oostenrijkse banken vooral actief in de gebieden die tot de Eerste Wereldoorlog tot het Habsburgse rijk behoorden.
Uit een memo blijkt dat de bankiers deze gebieden als hun eigen werkterrein zagen: ,,We zijn hier altijd geweest en daarom moeten we terug”.
De gedachte hierachter was om de leidende positie te herwinnen die Oostenrijkse banken hadden in de Habsburgse dubbelmonarchie.
bron: www.brabantsdagblad.nl