Het waterschap Vallei en Eem, beheerder van de beken en opdrachtgever voor het onderzoek, wil de Dunobeek, de Oorsprongbeek, de Spreng op de Hemelse Berg en de Gielenbeek in oude staat herstellen en de stroming terugbrengen. Daarvoor is het nodig de grondwaterbeken drastisch schoon te maken en de zogenoemde sprengenkoppen, de bronnen, vrij te leggen.

In de omgeving van Arnhem is in de Tweede Wereldoorlog tijdens de Slag om Arnhem zwaar gevochten. Daarom is volgens de gemeente Renkum, waar Oosterbeek toe behoort, wel bekend dat bij vrijwel elke graafactiviteit in de regio oorlogsmunitie wordt gevonden.

Maar Het Geldersch Landschap vond vorig jaar bij het schoonmaken van de slotgracht rondom Kasteel Doorwerth vlakbij Oosterbeek extreem veel oorlogsmunitie. Waarschijnlijk was de onontplofte munitie gedeeltelijk ook expres in het water gedumpt na de oorlog. Daarop besloot het schap de vier beken eerst te laten onderzoeken.

Gebleken is dat in de beken ruim 8000 metalen voorwerpen liggen. Zeker 20 procent daarvan is explosief. Het ruimingsbedrijf denkt vijf tot zes weken nodig te hebben om alles op te ruimen. Het gebied rondom de plek waar de schoonmakers werken wordt telkens tot op vijftig meter afstand afgezet. Ook de Oosterbeekse hoofdstraten gaan af en toe dicht. Het waterschap hoopt dat de beken tegen de zomer van 2007 weer helemaal schoon zijn.

bron: www.brabantsdagblad.nl