De Stichting heeft tot de bouw van het informatiecentrum besloten omdat er steeds minder veteranen zijn die uit hun directe herinnering de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog levend kunnen houden.

Het informatiecentrum is volgens de stichting bedoeld voor alle generaties: nabestaanden van oorlogsslachtoffers, bezoekers van de Canadese begraafplaats, toeristen, groepen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke instanties en het onderwijs. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid kennisnemen van het ontstaan van de begraafplaats, de bevrijding en persoonlijke verhalen. Ook kan men in groepsverband deelnemen aan excursies over de begraafplaats.

Het informatiecentrum wordt een ruimte voor bezinning en biedt beperkte verzorgingsfaciliteiten. Het streven is om de entree voor individuele bezoekers gratis te houden.

Instandhouding en exploitatie van het centrum moet worden betaald uit subsidies, sponsorgelden en giften. Hiervoor is de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten ook in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Europees Loket. De stichting gaat ook een bijdrage vragen van het plaatselijke en regionale bedrijfsleven. Het nieuwe informatiecentrum is rond 2010 gereed. Jaarlijks bezoeken zo’n 80.000 mensen de Canadese begraafplaats.