Dat zijn enkele cijfers uit het landelijk Vrijheidsonderzoek, dat het Nationaal Comit? 4 en 5 Mei jaarlijks liet uitvoeren. ?Heel goed?, zegt woordvoerder B. Koster van het comit? tevreden. ?We zijn al tien jaar bezig om 5 mei tot de Dag van het Vieren van Vrijheid te bestempelen, juist om jongeren te betrekken bij de grote waarde van leven in een vrij land. Bevrijdingsdag gaat over meer dan de Tweede Wereldoorlog, al is die episode voor Nederland wel de meest recente waarschuwing geweest van wat er kan gebeuren als vrijheid en democratie je niet interesseren. En op 4 mei herdenken we niet alleen degenen die gevallen zijn in 1940 – 1945, maar ook alle slachtoffers van oorlogen en vredesmissies waaraan Nederland daarna heeft meegedaan.?
Rond de vijftigste herdenking van de bevrijding in 1995 is de omslag ingezet. Het Nationaal Comit? 4 en 5 Mei, maar ook allerlei andere herdenkingsorganisaties beseften dat jongeren de fakkel van de herdenking moesten gaan overnemen. Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog nog had meegemaakt, zou logischerwijs snel minder gaan worden. Maar de betrokkenheid van jongere generaties bij bevrijdingsdag leek ook af te nemen.
Dipje
?Dat laten onderzoeken uit de jaren daarna ook zien: 80 procent van alle Nederlanders vindt dat we bevrijdingsdag moeten blijven vieren. Maar de animo daarvoor is het grootst onder de oudste mensen, die de oorlog meemaakten, en onder jongeren. De categorie veertigers en vijftigers vertoont duidelijk een dipje in de betrokkenheid?, aldus Koster.
Sinds de jaren negentig is daarom sterk ingezet op activiteiten voor kinderen en jongeren. En met succes. Koster: ?We zijn van ver gekomen, hoor. Bij wijze van spreken van het rondrijden op versierde fietsen tot aan de bevrijdingsfestivals, die nu overal in het land geweldig verlopen.? Sinds 1994 heeft jaarlijks in alle provincies van het land en Amsterdam zo?n festival plaats. Vorig jaar bezochten in totaal bijna 800.000 mensen een bevrijdingsfestival. Het evenement is een combinatie van veel muziek voor met name jongeren, debat en informatie. Bijna 100 procent van de festivalbezoekers is tevreden over die opzet.
Topattractie van elk festival is het bezoek van de Ambassadeur van de Vrijheid. Dat zijn elk jaar andere, zeer populaire artiesten, die zich per helikopter verplaatsen van het ene naar het andere festival. Dit jaar opent rapper Ali B. het bevrijdingsfeest in Den Bosch.

Voor het Nationale Vrijheidsonderzoek zijn ruim duizend Nederlanders van 13 jaar en ouder ondervraagd. Dit gebeurde in opdracht van het Nationaal Comit? 4 en 5 mei.
Uit het onderzoek blijkt dat 63% vindt de dat overheid moet zorgen voor veiligheid op straat. Vorig jaar was dat 51%.
Bij spannningen tussen bevolkingsgroepen in een wijk zou volgens 60% de overheid het initiatief moeten nemen voor een oplossing. Vorig jaar vond nog de helft dat die verantwoordleijheid bij henzelf ligt.
Eenderde van de ondervraagden onderscheef de steling: ?Ik bemoei me bij voorkeur zo weinig mogelijk met de mensen in mijn buurt?.
Een kwart vindt dat er geen geld meer moet worden uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. In 2002 vond 16% van de mensen dit.
Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen iets sterker zijn gaan hechten aan de vrijheid van meninsuiting en minder aan een verbod op discriminatie.
De steun voor kunstenaars en cabaretiers die mensen beledigen is afgelopen jaar afgenomen van 48% naar 40%. Slechts 53% vindt dat kunstenaars die vanwege hun uitingen worden bedreigd te allen tijde bescherming moeten krijgen.

Bron: Brabants Dagblad