De onthulling van het monument, dat alle Osse gevallen militairen en verzetsstrijders vanaf 1940 herdenkt, verliep waardig en indrukwekkend. "Ik hoop dat velen hier stil zullen staan en nadenken", aldus Schrans die uitdrukkelijk alle betrokkenen bedankte voor hun medewerking. Burgemeester H. Klitsie sprak van een ‘unieke gedenkplaats die staat als een huis’. "Het monument besteedt ook aandacht aan de vraag waar?m mensen hun leven hebben gegeven. Wij weten het antwoord: voor vrijheid, verdraagzaamheid en vrede. Waarden waaraan we moeten blijven werken. Daarom is er ook speciale aandacht geweest voor jongeren bij dit initiatief."

Titus Brandsma
Na het hijsen van de Osse, Brabantse en Nederlandse vlag werden de namen van alle voor volk en vaderland gestorven militairen uit Oss vanaf 1940 voorgelezen. Dit onder het op het monument vereeuwigde motto ‘Alles is tevergeefs geweest als wij vergeten’.

Daarna werd stil gestaan bij pater Titus Brandsma, wiens afbeelding en motto ‘helden noemt men diegenen die iets trotseren’ een centrale plek op het monument hebben gekregen. Carmeliet G. Zeegers roemde de in 1942 door de Duitsers in Dachau vermoorde Brandsma als een inspirerend voorbeeld voor iedereen. "Hij stond als geen ander voor de gelijkheid van mensen." Daarna werd The Last Post ten gehore gebracht en werden er kransen gelegd bij het monument.

Voorzitster I. Gounou van de Osse jongerenraad kreeg ook het woord. Zij hoopt dat mensen iets leren van de waarden waar het monument voor staat. "De maatschappij wordt harder en brutaler. Dat komt omdat mensen niet meer open staan voor elkaar. Dat is triest. Als je niet voor iemand open staat, loop je een interessant mens mis die je leven had kunnen verrijken. Een betere wereld begint bij jezelf." Tenslotte droeg Schrans het monument over aan de gemeente Oss. "Ik hoop dat de gemeente de gedenkplaats maandelijks schoonmaakt." Klitsie reageerde daarop met een lach: "Wij zullen het goed schoon houden, maar niet elke maand."

De Feiten

-Samen met Jan Schuurmans nam oud-commando Leo Schrans vier jaar geleden het initiatief tot oprichting van een monument dat de gevallen militairen van Oss uit de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Nederlands-Indië herdenkt. Schrans stoorde zich in hoge mate aan het feit dat er nergens een gedenkplaats voor deze gesneuvelden was.
-Jongeren zijn nauw betrokken bij de realisatie van het door Ger van Iperen ontworpen monument. Op het gedenkteken staan vredesboodschappen van middelbare scholieren gebeiteld, variërend van ‘voer eendjes geen oorlog’ tot ‘vrede is het beste wapen’. Het metselwerk voor de gedenkplaats is tot stand gebracht als het finalewerkstuk voor de landelijke metsel- en voegwedstrijd.
-De onthulling van het monument werd zaterdag opgeluisterd en bijgewoond door tal van Osse organisaties, waaronder het Sint Sebastiaan gilde en stadsharmonie KVA.
-Elk jaar, op de dag van de bevrijding van Oss, op 17 september, staat er een herdenkingsplechtigheid op het programma bij het monument aan de Professor Regoutstraat. De reguliere dodenherdenking blijft op 4 mei bij het monument aan de Nieuwe Hescheweg.