Tijdens voorbereidende werkzaamheden is gebleken dat in de Tweede Wereldoorlog een Britse AVRO Lancaster-bommenwerper is neergestort in dit gebied.

Tijdens het onderzoek moet worden vastgesteld of zich in het vliegtuigwrak nog explosieven bevinden. Ook moet duidelijk worden of de aanwezigheid van het vliegtuigwrak het toekomstig gebruik als bedrijventerrein in de weg staat.

Na afronding van het project zal in samenspraak met defensie bepaald worden of de restanten van het vliegtuig geruimd moeten worden.

Bron: Reformatorisch Dagblad