Het accountantsonderzoek is een uitvloeisel van een aanbeveling van de Commissie Scholten. Een door de overheid ingestelde commissie die eind jaren negentig eerder heeft gekeken naar de systematiek van afwikkeling van de financiële tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog. Deze commissie concludeerde dat de kans dat er nog grote aantallen, niet-uitbetaalde polissen zouden worden aangetroffen, gering moest worden geacht. Om op individueel niveau uitsluitsel te geven, werd een aanvullend accountantsonderzoek aanbevolen.De opdracht voor een aanvullend onderzoek werd gegeven door de Pensioen- & Verzekeringskamer, de toezichthouder op de verzekeraars en pensioenfondsen. De uitvoering was in handen van forensische specialisten en accountants van Ernst & Young. Het onderzoek is begeleid door een stuurgroep, waarin ook het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Joods Overleg (CJO) waren vertegenwoordigd.Doel van het accountantsonderzoek was om na te gaan of er bij verzekeringsmaatschappijen polissen bekend zijn die niet tot uitkering zijn gekomen. Hiertoe zijn polissen onderzocht die voor of tijdens de oorlogsperiode zijn afgesloten en geroofd zijn zonder dat rechtsherstel heeft plaatsgevonden dan wel polissen die niet geroofd zijn, maar na de bevrijding ten onrechte niet hebben geleid tot enige vorm van uitkering. Met het onderzoek, waar alle relevante verzekeraars aan hebben meegewerkt, zijn uiteindelijk 117 polissen ontdekt die voor nader onderzoek in aanmerking komen. Met dit geringe aantal wordt de verwachting van de Commissie Scholten bevestigd. De polissen worden op de internetsite van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa gepubliceerd waarop al eerder niet uitgekeerde polissen zijn bekendgemaakt. Deze stichting is belast met de uiteindelijke beoordeling en uitbetaling van claims en gaat daarmee door tot eind 2009.Het accountantsonderzoek is een sluitstuk van onderzoek dat sinds 1997 wordt gevoerd en in 1999 reeds tot een regeling leidde tussen verzekeraars en de joodse gemeenschap in Nederland.Het rapport en de bijlagen kunt u downloaden van www.verzekeraars.org.Om het rapport te kunnen lezen heeft u het programma Adobe Acrobat 3.0 of hoger nodig.

Bron: www.joods.nl