De mate van kennis bij mensen onder 25 jaar is echter zorgelijk.
Dat blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek van het Nationaal Comit? 4 en 5 mei, waarin voor het eerst vragen zijn opgenomen die de kennis van de Tweede Wereldoorlog peilen.

Voor het onderzoek zijn negenhonderd Nederlanders van 13 jaar en ouder ondervraagd. Mensen van 65 jaar en ouder weten veel meer van de oorlogsperiode dan jongeren. Mannen zijn beter op de hoogte dan vrouwen.

Bij de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog werd de jodenvervolging het meest genoemd. 83 procent denkt ten onrechte dat de moord op de joden de oorlog veroorzaakte. Dat wijst erop dat voor veel Nederlanders de oorlog en de ondergang van de joden synoniem zijn.

Meer dan de helft van de ondervraagden weet een aantal gebeurtenissen in de juiste volgorde te plaatsen. Velen onderschatten echter de schaal en de omvang die de strijd had. Ze denken dat vijf tot twintig landen bij de oorlog betrokken waren, maar in werkelijkheid waren het er ruim vijftig.
Verder dan het feit dat Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada Nederland hebben bevrijd en dus tot de geallieerden behoorden en dat de Sovjet-Unie Europa vanaf de andere kant bevrijdde, komen veel mensen niet.

Volgens de onderzoekers is de oorzaak van de grotere kennis bij mannen mogelijk dat vrouwen sneller toegeven dat ze iets niet weten en dat mannen sneller een gokje wagen. Ook is heel goed denkbaar dat mannen daadwerkelijk meer weten van de Tweede Wereldoorlog en wellicht andere oorlogen, omdat het verschijnsel oorlog hen meer aanspreekt dan vrouwen.

Hoewel Nederlanders onder de 25 jaar een ,,zorgelijk” kennisniveau hebben, kunnen vooral de jongeren tussen 13 en 18 jaar soms verrassend uit de hoek komen met goede antwoorden. Dat duidt er misschien op dat zij recentelijk opgedane kennis nog vers in het geheugen hebben.

www.brabantsdagblad.nl