Mogelijk hebben de kampbewakers zich bij de Duitse troepen aan het oostfront gevoegd en zijn zij naderhand met de gesneuvelde soldaten begraven in Nadolice, waar 11.000 soldaten in anonieme graven liggen. Als het klopt, worden de namen van de SS’ers van de muur gehaald.