Het archief stelde de afgelopen drie jaar een lijst op met honderden ziekenhuizen en klinieken in Duitsland, Oostenrijk, Polen en Tsjechië. Daar werden patiënten en mensen die door de nazi’s werden beschouwd als maatschappelijke zwakken om het leven gebracht door vergassing, met medicijnen of door verhongering.

De onderzoekers maakten gebruik van gedetailleerde gegevens van Adolf Hitlers Rijkskanselarij. Die werden ontdekt in de archieven van de Oost-Duitse geheime dienst, de Stasi, na de eenwording van Duitsland.

De Duitse minister van Cultuur, Christina Weiss, zei op een persconferentie dat het project bedoeld was om historisch onderzoek te stimuleren en om de slachtoffers enigszins in ere te herstellen. „We weten dat deze misdaden geheim werden gehouden. De families van de slachtoffers kregen vervalste condoleancebrieven. De dokters werkten onder een valse naam”, zei Weiss.