Vrijheid is niet te koop
Het thema voor 4 en 5 mei 2003 is ‘economische aspecten van vrijheid’, met als motto ‘Vrijheid is niet te koop’. De relatie tussen het verdelen van geld en goederen en vrijheid komt hiermee aan de orde. Met geld kun je voedsel, onderdak en gezondheid kopen. Zij bieden bestaanszekerheid, de voorwaarde om te leven en ook om in vrijheid te kunnen leven. Zonder bestaanszekerheid is er geen vrijheid. De vrijheid waar we het op 4 en 5 mei over hebben, is niet de egocentrische vrijheid waarbij het alleen om jezelf gaat. Het gaat die dagen juist om de vrijheid die we samen delen. De vrijheid die Nederland in 1940 was afgenomen, de vrijheid die in 1945 is heroverd. Dat is de vrijheid waar we zuinig op zijn, want die vrijheid is niet te koop. Met name 5 mei, bevrijdingsdag en dag van de vrijheid leent zich ervoor om het thema uit te werken in discussies, activiteiten en culturele manifestaties.

Programma
Start in Noord-Holland
Dit jaar vindt de start van de Nationale Viering van de Bevrijding plaats in de provincie Noord-Holland. De start is het moment van de overgang van de bezinning de avond ervoor naar het feest in de loop van 5 mei. In de stad Haarlem krijgt het motto ‘Vrijheid is niet te koop’ vorm en inhoud in tal van activiteiten. Traditiegetrouw is de minister-president aanwezig bij de start van de Viering van de Bevrijding en zal hij een korte toespraak houden.
Op Bevrijdingsdag wordt de 5-mei lezing verzorgd door dr. Alexander Rinnooy Kan, om 11.45 uur in de Grote of St. Bavokerk op de Grote Markt in Haarlem. De lezing staat dit jaar in het teken van het thema economie en vrijheid. De bevrijdingsdag begint om 10.30 uur in de monumentale Grote of Sint Bavokerk in Haarlem met een bijeenkomst voor genodigden. Aansluitend vindt op de naastgelegen Grote Markt de hele middag een programma plaats, vrij toegankelijk voor iedereen. De opening van dit programma is om 12.00 uur, als vier Noord-Hollandse koren het speciaal rond het thema gecomponeerde Vrijheidslied zingen. Op de markt staan verschillende paviljoens waar ‘s middags bijzondere presentaties worden gehouden en discussies plaatsvinden over vrijheid en economie. Rond de paviljoens en het podium wordt een wereldmarkt georganiseerd. Kunstwerken rond het motto ‘Vrijheid is niet te koop’, gemaakt door leerlingen van vier grafische scholen in Noord-Holland, hangen in de etalages van de winkels tussen de Grote Markt en het terrein van Bevrijdingspop, tussen alle producten die wel te koop zijn.

Bevrijdingsfestivals
In alle 12 provincies en in de hoofdstad Amsterdam worden ‘s middags en ‘s avonds bevrijdingsfestivals georganiseerd. De gezamenlijke bevrijdingsfestivals zijn uitgegroeid tot het grootste live muziekevenement van Nederland. Gezamenlijk worden er meer dan 150 optredens verzorgd en meer dan 700.000 bezoekers verwacht. De bevrijdingsfestivals zijn gratis toegankelijk. Hoogtepunten zijn de tournees van Dolf Jansen, Di-rect en Within Temptation. Deze ‘ambassadeurs van de vrijheid’ bezoeken met een helikopter – dankzij steun van de Koninklijke Luchtmacht voor de Dag van de Vrijheid – verschillende festivals. De artiesten betrekken op hun eigen manier het publiek bij het motto ‘Vrijheid is niet te koop’. Met een cabaretier in plaats van een band slaat War Child dit jaar een nieuwe weg in. Dolf Jansen vestigt aandacht op War Child. Hij legt stellingen voor aan het publiek over het thema vrijheid en economie en War Child. Di-rect werkt mee aan een actie van Mensen in Nood. Deze organisatie ondersteunt projecten in Burundi die het samenleven en samenwerken tussen Hutu’s en Tutsi’s bevorderen. Within Temptation voert voor Amnesty International actie tegen de rechteloosheid in Rusland.

Op alle festivalterreinen lopen ‘stemmingmakers’ rond in opzienbarende kostuums. Zij verleiden de bezoekers een mening te geven over drie stellingen die te maken hebben met vrijheid en verantwoordelijkheid. Om het uur gaan de acteurs op stap. Men kan met een rood of groen balletje aangeven of men het wel of niet eens is met de stellingen. Op een centrale plaats op het terrein is te zien hoe de stemming verloopt.

De bevrijdingsfestivals worden onder andere mogelijk gemaakt door: de BankGiroLoterij (de goede doelen loterij voor gezondheid, welzijn, natuur en cultuurbehoud), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Defensie, de NCDO, het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. De festivals worden ondersteund door Radio 538 en MTV.

Feestelijke afsluiting in Amsterdam
De Nationale Viering van de Bevrijding wordt traditioneel afgesloten met het 5 mei concert. Dit vindt plaats tussen 21.00 en 22.00 uur in de openlucht op en rond de Amstel voor het Koninklijk Theater Carr?.
Het Radio Symfonie Orkest onder leiding van dirigent Eri Klas verzorgt het feestelijk concert, samen met soliste Janine Jansen. Het concert is gratis toegankelijk.

5 mei op televisie en radio
Ook dit jaar besteedt de NOS weer veel aandacht aan de vrijheid. Naast verschillende nieuwsitems over de dag, met speciale aandacht voor de activiteiten in de ochtend in Haarlem, zijn er ook een aantal rechtstreekse uitzendingen:
16.05-17.00 uur: live uit Wageningen, kranslegging bij hotel De Wereld en het defil? van veteranen in Wageningen;
20.35-21.00 uur: Maartje van Weegen presenteert een live programma waarin zij een overzicht geeft van wat er die dag in het land is gebeurd en praat met Alexander Rinnooy Kan, die de 5 mei-lezing heeft verzorgd, over het thema van dit jaar: de economische aspecten van vrijheid.
21.00-22.05 uur: rechtstreeks verslag uit Amsterdam van het 5 mei concert ter afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding.
TMF geeft in zijn gehele programmering voor, op en na 5 mei veel aandacht aan de bevrijdingsfestivals. MTV besteedt aandacht aan de herdenking op 4 mei en aan 5 mei, Bevrijdingsdag. Radio 538 besteedt aandacht aan de bevrijdingsfestivals.

Ook de Documentatiegroep ’40-’45 is aanwezig in Wageningen met een stand. Onze vertegenwoordigers K. Fioole en J. Ploeg staan u graag te woord. Uiteraard kunt u daar kennis maken met de vele facetten van onze vereniging en u kunt meteen lid worden!