Film, foto en geluid
Hoeveel oude filmrolletjes met historische opnames, negatiefstroken, bakelieten grammofoonplaten en bestofte fotoalbums liggen er nog op zolders of verstopt in lades? Dragers waarvan de inhoud een waardevolle kijk kan geven op een voorbij tijdperk.
De actie ‘NIET WEGGOOIEN!’ staat dit jaar in het teken van (amateur)film, foto’s en geluidsfragmenten. Met als doel het publiek bewust te maken van het belang dit audiovisuele materiaal als erfgoed van de oorlog te bewaren en te behouden om het vervolgens te ontsluiten voor iedereen.
Bezoekers krijgen op deze dag informatie van deskundigen, verbonden aan de deelnemende instellingen en musea, over het behoud van het materiaal. En zij zijn in de gelegenheid hun eigen film-, foto- of geluidsmateriaal over te dragen aan de deelnemende organisaties.

Bijzondere presentaties en unieke beelden
Tijdens de actiedag op 3 mei a.s. kan het publiek uiteenlopende presentaties, lezingen en unieke filmvertoningen bijwonen rond het centrale thema. Bijdragen hiervoor komen van onder andere onderzoekers, cineasten, documentairemakers, filmacteurs, archivarissen en ‘ooggetuigen’. Presentaties worden verzorgd door o.a. Hans Keller (documentairemaker), Hans Goedkoop (presentator van ‘Andere Tijden’) en Thom Hoffman (filmacteur o.a. ‘Zwartboek’). De dag wordt afgesloten met een panelgesprek, met o.a. Joop van Zijl.

De toegang tot het speciale programma ‘NIET WEGGOOIEN!’ is gratis. Ook bezoekers die geen materiaal bij zich hebben kunnen dit programma volgen. Voor een bezoek aan de Beeld en Geluid experience geldt de normale toegangsprijs. 
De musea en instellingen zullen zich gezamenlijk in stands presenteren. ‘NIET WEGGOOIEN!’ wordt financieel mogelijk gemaakt vanuit het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Gegevens en meer informatie
Tijdstip: donderdag 3 mei 2007, 10.30-17.00 uur
Locatie: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,
Mediapark, Sumatralaan 45
Hilversum (vlakbij station Hilversum-Noord)
Zie www.beeldengeluid.nl voor een routebeschrijving
Het volledige programma is te zien op: www.niod.nl

Deelnemende instellingen en musea:
Verzetsmuseum Friesland,
Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen,
Herinneringscentrum Kamp Westerbork,
Anne Frank Stichting,
Joods Historisch Museum,
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD),
Verzetsmuseum Amsterdam,
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,
Verzetsmuseum Zuid-Holland,
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort,
Museum Bronbeek,
Airborne Museum ‘Hartenstein’,
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945,
Nationaal Monument Kamp Vught,
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum