Uw privacy is gewaarborgd: niemand heeft op het internet inzage in de namen van mensen die getekend hebben.
Bij voorbaat dank voor uw steun,
Nederlands Auschwitz Comité