De Friese karmeliet Titus Brandsma, geboren in Oegeklooster bij Bolsward, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekamp Dachau vermoord wegens zijn antinazistische houding.

Tijdens de opening werden twee nieuwe relieken van Titus Brandsma getoond. Het gaat om de hoed waarin hij in Kleef de kladversie van zijn rekest om vrijlating verborgen zou hebben, en een door de pater vervaardigde Christusfiguur aan een kruis.

Het museum, dat vorig jaar op Hemelvaartsdag al werd opengesteld voor bezoekers, wil de inspiratie van Titus Brandsma overdragen op een breed publiek. „Heiligen zijn er niet enkel om te bewonderen”, zei Chalmers. „Titus Brandsma is aan ons gegeven als een voorbeeld hoe wij voortdurend Christus moeten volgen, zelfs in de meest moeilijke omstandigheden. Hij gaf er de voorkeur aan zijn leven te verliezen, liever dan het te redden ten koste van zijn geweten.”

Commissaris van de Koningin E. Nijpels benadrukte in een toespraak het maatschappelijk engagement van Titus Brandsma. De pater was onder meer oprichter van het Roomsk Frysk Bn, een vereniging van katholieke Friezen, die bijdroeg aan de emancipatie van de rooms-katholieken in de provincie. Ook maakte hij zich sterk voor onderwijs in het Fries en was hij een van de oprichters van de Fryske Akademy. „Frysln is grote dank verschuldigd aan professor Titus Brandsma als een van de grote zonen van Frysln die trouw gebleven zijn aan zichzelf en aan de Friese taal en cultuur”, aldus Nijpels.
 
Titus Brandsma werd in 1881 geboren op een boerderij in Oegeklooster, een gehucht bij Bolsward. Hij was onder meer hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn strijd voor de persvrijheid in nazi-tijd leidde uiteindelijk tot zijn wegvoering. Als kerkelijk adviseur van de rooms-katholieke journalistenvereniging droeg hij actief het standpunt uit dat kranten NSB-propaganda moesten weigeren. In 1942 werd hij gearresteerd en naar Dachau getransporteerd. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 1985 zalig. In Nederland wordt al een paar jaar gespeculeerd over een ophanden zijnde heiligverklaring, maar die bleef tot nu toe uit.