Het  "Certificate of Appreciation" is een specifieke blijk van waardering door de Amerikaanse Luchtmacht-organisatie AFEES (AirForces Escape & Evasion Society) en wordt  toegekend voor bijzondere hulp aan gestrand  of ontsnapt Amerikaanse vliegend personeel, dat in WO2 daardoor uit handen van de Nazi-Duitse bezetter kon blijven.

Op 20 October 1943 landden twee van vijf Amerikanen,  per parachute uit hun beschadigde B-17 bommenwerper ontsnapt, practisch voor de neus van de heer van Nunen, toen werkend op zijn vaders bouwland bij het kerkdorp Zijtaart.

Voor dat Duitse soldaten, die reeds op zoektocht naar de vijf waren hen konden vinden, bracht de heer van Nunen hen in veiligheid, zorgde voor wat eten, boeren-overall’s en klompen waarop de twee overigens nauwelijks konden lopen.

Navigator William J. Doherty uit Boston en schutter Frank Killarney uit New York werden door van Nunen tot het donker in bossages verborgen en later met behulp van gewaarschuwde verzetsmensen naar het later zo bekend geworden safehouse van de familie Otten in Erp gedirigeerd.

De naam van een van de twee, Doherty, heeft hij zijn verdere leven nooit vergeten.

Richard van Nunen, een bescheiden mens, zocht na het einde van de oorlog nooit naar openlijke erkenning voor zijn daad, waarop de Duitsers onverbiddelijk  de doodstraf toepasten. Hij was toen nauwelijks 20 jaar oud, doch besefte wel degelijk het risico. Bekendheid van zijn daden in oorlogstijd beperkte zich tot de familiekring.

 Een familielid, Mevr. van de Tillaar uit St. Oedenrode, dat over zijn daad hoorde, zocht begin 2005 o.a. op het Internet naar mogelijke informatie over wat er die 20e October 1943 in dat deel van Brabant aan oorlogshandelingen had plaatsgevonden en stuitte daarbij in het Internet-Archief van een Berlijnse krant op een artikel, waarin bijzonderheden werden gemeld over het die dag, 20 Oct. 1943, neerstorten van een Amerikaanse bommenwerper in De Bilt en een Gedenkdag aldaar in 2003 voor vijf Amerikanen en drie burgers die daarbij omkwamen.

In het artikel waren via een geplaatste oorlogsfoto uit het Otten Archief  naast hun foto, de namen van deze twee Amerikanen genoemd.

Haar naspeuringen hierop in de zomer van 2005 leidden haar naar hobby-historicus Co de Swart uit Zeist die zo bleek,  een onderzoek naar de crash van een B-17 vliegtuig in zijn toen geboortedorp had verricht en de initiatiefnemer voor een Monument en de Herdenkingsdag in De Bilt was geweest.

Hierna werden de zaken snel overduidelijk, de Swart kende vanuit zijn eerder onderzoek in de USA de Killarney- en Doherty-families. Ten huize van van Nunen in Veghel opende de Swart zijn archief over die  20e October, contactte later zijn vrienden bij de 8e USAF Historical Society en AFEES, hetgeen op de 19e Januari a.s. zal leiden tot het aanreiken aan de heer van Nunen  van deze bijzondere blijk van waardering.  Meer dan verdiend!.

Bijzonder is, dat de heer van Nunen eveneens een speciaal voor hem op Thanksgiving Day 2005 in Amerika opgenomen ‘video’ed message zal worden overhandigd, vervaardigd door de twee dochters Pat en Joan van Navigator William ‘Bill’ Doherty.

Bron: C. de Swart