Dat is het resultaat van langdurige onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de nabestaanden, het Joods Wereldcongres, Duitse verzekeringsmaatschappijen en een aantal andere betrokkenen.

Het akkoord is totstandgekomen onder leiding van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Lawrence Eagleburger, die voorzitter was van de internationale commissie voor verzekeringsclaims uit de holocaustperiode (ICHEIC).

Het akkoord wordt gefinancierd door de Duitse stichting ”Herdenking, Verantwoordelijkheid en Toekomst”, die financieel mede wordt gevoed door Duitse verzekeringsmaatschappijen en de Duitse regering. Tot nu toe zijn er in Duitsland 7844 claims ingediend wegens nooit uitbetaalde polissen en meer dan 18.000 in andere, vooral Oost-Europese landen.

Als onderdeel van het akkoord is overeengekomen dat er een lijst wordt gepubliceerd van alle Joodse polishouders van een levensverzekering die door de nazi’s zijn vermoord, om eventuele nabestaanden in de gelegenheid te stellen een claim in te dienen.