Het gaat om een grote, luxe in (kunst)leer ingebonden editie die Hitler schonk aan hooggeplaatste personen. De daders sloegen bij het museum de nooddeur met veiligheidsglas met grof geweld open. Het 10 millimeter dikke speciale glas van de tafelvitrine waarin het boek lag, werd met een steen versplinterd.

Omdat het exemplaar onverkoopbaar is, gaat de directie van het museum ervan uit dat de dader zijn particuliere verzameling heeft willen uitbreiden met dit Nazi-relikwie.

SP!TS Actueel, maandag 12 januari 2004, 18:56.

Bron: Sp!ts