Tot op heden maakte justitie altijd melding van vier personen die Hoogendam -alias de beul van Hoogeveen- had opgepakt en die later omkwamen in kampen of zijn vermoord. Het zijn echter niet vier, maar zeker tien personen die omkwamen als gevolg van het schrikbewind van Hoogendam. Na de Tweede Wereldoorlog vluchtte Hoogendam naar Duitsland, waar hij nog steeds woont.

De Hoogeveense historicus Albert Metselaar, die diverse publicaties aan Hoogendam wijdde, zegt desgevraagd de tien namen op papier te hebben. Hij werkt het dossier momenteel uit en zal zijn bevindingen binnenkort overdragen aan de Arnhemse officier van justitie mr. M. de Roos-Schoenmakers, belast met de opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers.

De rechtbank in Assen besliste vorige week dat Hoogendam op grond van het vonnis in 1950 niet meer bij verstek kan worden gestraft. De feiten waar het om ging, betroffen „het in vreemde krijgsdienst treden” en „mishandeling van diverse personen.” Die zaken zijn inmiddels verjaard. De rechter stond vorige week niet toe dat de aanklacht van destijds zou worden verzwaard met „oorlogsmisdaden”, waar geen verjaring voor geldt.

Een geheel nieuw proces, met als nieuw uitgangspunt de tien omgekomen personen, behoort zeker tot de mogelijkheden. Zo’n proces kan lang gaan duren, maar volgens historicus Metselaar is dat niet erg. „Hoogendam zal zich dan in ieder geval onveilig voelen.” Dirk Hoogendam voerde in de Tweede Wereldoorlog in Hollandscheveld een waar schrikbewind. Zo schepte hij er behagen in om gevangenen met zijn vuisten te bewerken. Dat leverde hem de bijnaam De Bokser op.