Majdanek

In deze Terugblik staat een artikel dat Uw aandacht zeker verdient. De auteur is een schrijver met een sterk ontwikkelde visuele intelligentie. Dat resulteert in artikelen waarin de tekst en de beelden samen één organisch geheel vormen. Zijn beschrijving van een bezoek aan het kamp Majdanek vult een groot deel van deze Terugblik maar het artikel is dat waard.

De stijl kenmerkt zich immers ook door een bijzondere aandacht voor details. Als U het artikel leest, doe dan af en toe Uw ogen dicht en probeer dan de beschrijving in Uw hoofd opnieuw vorm te geven. U zult zien dat U bijna het gevoel hebt dat U er zelf rondloopt, hoe gruwelijk dat soms ook is.

‘Vermist zijn is erger dan dood’- zo merkt de auteur op aan het begin van zijn artikel over ‘verloren’ veldgraven. Veel psychologen zullen dat met hem eens zijn. Een rouwproces, zo stellen zij, kent meerdere stadia. Afscheid nemen in de vorm van een ceremonie met een doodskist met daarin de stoffelijke resten, is er daar één van en zeker niet de minst belangrijke. Tragisch genoeg is het niet altijd duidelijk waar de stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten zich bevinden. De auteur heeft er zo ongeveer een dagtaak van gemaakt om vermiste soldaten weer een naam te geven. Hoe grondig en geïnspireerd hij daarbij te werk gaat, moge blijken uit het feit dat hij tot nu (in samenwerking overigens met zijn partner) maar liefst 38000 archiefstukken heeft gefotografeerd. In zijn artikel beschrijft hij een aantal speurtochten die hij heeft uitgevoerd, met het doel ‘verloren’ veldgraven opnieuw te ‘vinden’.