Zijn particuliere verzameling van oorlogsmateriaal en documentatie is onderbracht in de Stichting Collectie Zwolle 1940-1945 en wordt beheerd door het Historisch Centrum Overijssel. Daardoor is de collectie voor een breed publiek toegankelijk.

De heer Harmens is niet alleen een deskundig en betrokken adviseur, maar voor veel nabestaanden ook vertrouwenspersoon. Door zijn medewerking aan publicaties en het aanschouwelijk maken van onderwijs over de Tweede Wereldoorlog draagt hij bij aan een groter maatschappelijke besef, ook bij volgende generaties.

Tweede Wereldoorlog

Ruim 25 jaar geleden begon u met onderzoek naar alles wat betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog. Uw netwerk, parate kennis en fotografisch geheugen op dit gebied zijn enorm. Het is materie die u van jongs af aan enorm heeft gefascineerd en waarmee u zich tot op de dag van vandaag intensief en in de volle breedte bezighoudt. In al die jaren heeft u in uw vrije tijd een schat aan waardevolle, vaak unieke informatie en documentatie verzameld en in eerste instantie ook  beheerd. De collectie is onderbracht in de Stichting Collectie Zwolle 1940-1945 en wordt beheerd door het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Het overdragen van de collectie naar het HCO is een bewuste keuze geweest. Het materiaal wordt daar onder optimale omstandigheden beheerd en is voor een breed publiek toegankelijk. Als beschermheer van de stichting Collectie ’40-’45 juich ik dit van harte toe.

Jongere generaties

Grote verdienste van u is dat hij u uw collectie en know-how in dienst stelt van de samenleving. Het HCO ontwikkelt educatieve projecten voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 voor het basisonderwijs. U verzorgt daarbij tentoonstellingen, lesmateriaal en gastlessen. Zo heeft u bijvoorbeeld kledingstukken die in concentratiekampen werden gedragen in de collectie. Beladen, tastbare herinneringen aan de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Daardoor slaagt u erin de Tweede Wereldoorlog voor kinderen van nu aanschouwelijk te maken. Daarnaast had en heeft u een belangrijk aandeel in publicaties over Zwolle en de Tweede Wereldoorlog.

Joodse slachtoffers

Door u te verdiepen in de Tweede Wereldoorlog komt u in aanraking met mensen en hun emoties. Voor velen, nabestaanden en vakcollega’s, bent u vraagbaak en vertrouwenspersoon. Betrokken en integer adviseert en ondersteunt u mensen en draagt u bij aan de verwerking van traumatische ervaringen. Bijzondere aandacht heeft u daarbij voor de Joodse bevolkingsgroep. Voor uw onderzoek naar Zwolse Joodse slachtoffers ontving u de gouden penning van de Israëlitische gemeente Zwolle. Illustratief voor de maatschappelijk waardering van uw inzet is ook dat Yad Vashem Nederland u raadpleegt bij de aanvraag van onderscheidingen.

Steun aan nabestaanden

Daarnaast zet u zich in voor kinderen van zogenaamde oorlogsvaders, vanuit de idee dat iedereen het recht heeft om te weten wat zijn of haar wortels zijn. Veel kinderen, verwekt tijdens of na de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd op zoek naar hun onbekende vader. Vaak kunt u dan het ontbrekende puzzelstukje vinden, verbanden leggen en uiteindelijk het contact tussen kind en biologische vader tot stand brengen. Dat geldt evenzeer voor kinderen van zogenaamde foute Nederlanders.

Vraagbaak op vakgebied

Door uw specifieke kennis kunt u belangenorganisaties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog van de nodige informatie en adviezen voorzien. Als voorbeelden kunnen genoemd worden: de stichting Hart voor Kamp Amersfoort, de Stichting Leven achter prikkeldraad 1940-1945, en het Achterhoeks Museum 1940-1945, dat mede door uw inzet een officieel geregistreerd museum is geworden.

Onderscheiding

Voor uw bijzondere maatschappelijke verdiensten past waardering. Vanuit Staphorst is Kóninklijke waardering aangevraagd. Omdat u juist in Zwolle voor velen zo vertrouwd bent, is ervoor gekozen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau hier aan u uit te reiken.