In zijn boek doet Theo Boiten een poging de meer dan 5000 Abschüsse (neergeschoten vliegtuigen) die de Duitse Nachtjagd heeft geclaimd te matchen met de gegevens over verliezen aan geallieerde zijde. Kort gezegd: wie schoot wie neer? Theo heeft er jarenlang onderzoek naar gedaan, en is daarbij op verschillende unieke bronnen gestuit. Zo heeft hij een archief ontdekt waar  transcripties van de gevoerde gesprekken tussen de gevechtsleiding in commandobunker Diogenes in Schaarsbergen en de nachtjacht piloten is bewaard. Tijdens zijn lezing zal Theo Boiten ook ingaan op dit unieke archief.
‘The Nachtjagd War Diaries’  behandelt de claims van de Nachtjagd tegen de Gealllieerde luchmachten in de 2e WO op grondige wijze. Aan hoofdstukken over de Nachtjagd aan het Oostfront, Middellandse zee gebied en Zuid-Oost Europa wordt nog gewerkt en deze zullen worden toegevoegd aan de 2e druk van het boek. Het boek geeft gedetailleerde informatie over vrijwel elke nacht waarin de Nachtjagd actief was tegen de Geallieerde luchtmacht in het Westen. Vrijwel alle beschikbare informatie uit Duitse en Geallieerde de archieven is daarbij gebruikt en ook vele collega researchers hebben hulp geboden. Het lijkt wat dat betreft op het bekende boek van Martin Middlebrook ‘Bomber Command War Diaries’, maar dan geïllustreerd met 240 foto’s, vele nog nooit gepubliceerd en afkomstig uit de fotoalbums van vele Nachtjagd veteranen, en aangevuld met meer dan 100 persoonlijke verhalen van voormalige Nachtjagd piloten die Theo heeft geïnterviewd tijdens zijn onderzoek.

Lokatie van alle lezingen is : PMT, Deelenseweg 28, 6816 TS Arnhem/Schaarsbergen. De lezingen starten steeds om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is € 5,-, deelnemers aan DRG-excursies, donateurs Arnhemse oorlogsmusea (op vertoon geldige donateurskaart), actieve militairen en houders Veteranenpas krijgen 25% korting.
Omdat het aantal plaatsen beperkt is is tijdig reserveren noodzakelijk. Dit dient bij voorkeur te gebeuren via de DRG-website  www.fliegerhorstdeelen.nl/ email: excursies@fliegerhorstdeelen.nl.  Bellen kan ook: 06-21865900 (werkdagen tussen 09.00 en 18.00 u )