Copyright: Archief Hans Onderwater


Op vrijdagmiddag 20 april vanaf 1400 uur is er in het Dienstencentrum aan de Windsingel 166 te Barendrecht voor belangstellenden boven de 60 jaar een zeer interessante lezing tijdens de gebruikelijke creatieve en recreatieve middag. Hans Onderwater zal aan de hand van vele foto’s een beeld geven van het leven in Barendrecht tijdens de jaren 1938 t/m 1948.Copyright: Archief Hans Onderwater


U zult beelden zien van de strijd in Smitshoek en aan de Barendrechtse Brug, er zijn foto’s van de bezettingstijd, van schoolklassen uit die jaren en van de bevrijding door de Canadezen. Veel ouderen zullen op deze foto’s personen, gebouwen en gebeurtenissen uit Barendrecht zien, die zij zich nog goed herinneren uit hun eigen jeugd. Bij de lezing zult u bovendien in de gelegenheid worden gesteld om actief mee te doen bij het herkennen van gezichten en plaatsen in onze gemeente. De aanwezigen kunnen daarmee bijdrage leveren aan het boek dat op 5 mei 2008 door de gemeente Barendrecht zal worden gepresenteerd over deze tijd. Juist nu is het voor de geschiedschrijving van groot belang dat de ooggetuigen van toen hun medewerking verlenen aan dit project.Copyright: Archief Hans Onderwater


De informatie komt in vele gevallen niet alleen uit archieven, maar vooral uit de herinneringen van hen die deze bange tijd hebben meegemaakt. Bovendien is een groot deel van de foto’s pas kort geleden in diverse archieven gevonden en zijn deze nog nooit in het openbaar vertoond.

Op deze middag worden alle belangstellenden van harte uitgenodigd onder het motto: ‘Hoe meer bezoekers, hoe meer we over Barendrecht van toen te weten komen’. Ook uw herinneringen en verhalen zijn van harte welkom, want voor wie dat wil is er gelegenheid zich aan te melden voor een gesprek met de schrijvers van het boek.

Kom daarom in groten getale naar het Dienstencentrum aan de Windsingel 166 te Barendrecht. De koffie staat klaar!!