De Leeuwarder Courant is naar eigen zeggen de eerste krant in Nederland ,,die zijn betreurde oorlogsjaren in het volle licht zet”.
Onder de naam ‘De pers draaide door’ is er een tentoonstelling in het Verzetsmuseum Friesland in Leeuwarden, een website, een cd-rom en lesmateriaal voor basisscholen.

Op de website www.depersdraaidedoor.nl staan 2800 berichten, artikelen en advertenties die een beeld geven van de Leeuwarder Courant in oorlogstijd en het leven tijdens de bezettingsjaren.
Daarbij zitten verslagen van Elfstedentochten, maar ook redevoeringen van nazi-propagandist Jozef Goebbels en oproepen aan Joden om zich te melden.
bron: www.brabantsdagblad.nl