Nazi’s hebben in de Tweede Wereldoorlog bij Nederlandse banken de kluisjes van Joden opengebroken om te kijken wat daar te halen viel. De kosten voor het openbreken werd ook nog eens bij de slachtoffers in rekening gebracht. De Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa beheert geld dat onder meer door banken beschikbaar gesteld is om alle geleden schade te vergoeden.

De termijn om te claimen liep eigenlijk eind december af, maar juist in die periode kwam de stichting in bezit van een lijst met namen en adressen van safehouders van toen. Waar die lijst vandaan kwam, kan de stichting niet uitleggen. De lijst staat nu op internet (www.sie-sjoa.nl). Wie zichzelf of familie daarop meent te herkennen, kan alsnog claimen.

Totnogtoe zijn er nauwelijks claims ingediend. Het is moeilijk de schade aannemelijk te maken. De lijst kan nu een oplossing betekenen.