21 januari
Williamson zegt voor de Zweedse televisie dat er in de Tweede Wereldoorlog geen Joden in de gaskamers zijn omgebracht. Er zouden geen 6 miljoen, maar ‘slechts’ 200.000 tot 300.000 Joden in de concentratiekampen zijn omgekomen.

24 januari
Paus Benedictus XVI heft de kerkelijke ban van Williamson op „uit vaderlijke barmhartigheid.” De bisschop, die in 1988 werd ge-excommuniceerd, kan pas weer volledig lid van de Rooms-Katholieke Kerk worden als hij het gezag van de paus en van het tweede Vaticaans concilie erkent. Williamson is lid van het priesterbroederschap Pius X, opgericht door de dissidente aartsbisschop Marcel Lefebvre.

27 januari
Williamson zegt bij zijn mening te blijven dat er in de naziconcentratiekampen nooit gaskamers zijn geweest. Dat is volgens hem de historische waarheid en het is daarom niet juist hem tot antisemiet te verklaren. De priesterbroederschap Pius X vraagt paus Benedictus XVI om vergeving voor Williamsons uitlatingen. Ze legt de bisschop een spreekverbod op.

28 januari
Tijdens de wekelijkse algemene audiëntie benadrukt paus Benedictus XVI „zijn volledige en onbetwistbare solidariteit met de Joden.” Volgens hem blijft de poging om de Joden in de Tweede Wereldoorlog uit te roeien een waarschuwing voor alle mensen.

30 januari
Voor het eerst hebben hoge rooms-katholieke geestelijken kritiek op het besluit van het Vaticaan. Williamson zegt in een brief dat hij spijt heeft van de „onnodige commotie” die 
hij heeft veroorzaakt door de Holocaust te ontkennen. Hij neemt echter geen afstand van zijn beweringen. Hij verontschuldigt zich slechts tegen de paus en andere leiders binnen de kerk.
4 februari
Het Vaticaan wil dat Williamson zijn uitspraken over de Holocaust ondubbelzinnig en publiekelijk intrekt. Volgens een verklaring was paus Benedictus XVI niet op de hoogte van Williamsons opvattingen toen hij besloot de excommunicatie van de Brit op te heffen.
3Vandaag
Dit artikel is onderdeel van 3Vandaag, een pagina in het Reformatorisch Dagblad waarop een actueel of belangrijk thema wordt belicht. Deze keer:
Gezag Paus staat op het spel
De ophef over de rehabilitatie van bisschop Williamson gaat al lang niet meer alleen over de verhouding tussen Rome en Jeruzalem. Het gezag van paus Benedictus binnen zijn kerk staat op het spel.
bron: www.reformatorischdagblad.nl