In de Eerste Wereldoorlog gebruikte men traangas om militairen tijdelijk te verhinderen hun taak uit te voeren, zonder dat zij daar blijvend letsel aan overhielden.

„Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Het is dan ook een groot raadsel voor ons hoe de kruikjes in Kijkduin terecht zijn gekomen", aldus de zegsvrouw.

De gemeente heeft de werkzaamheden in de achtertuin aan de Westkapellelaan in Kijkduin tijdelijk stilgelegd.
Zij wil het terrein eerst nader onderzoeken, voordat het zwembad er komt.