Kroonprins Willem-Alexander houdt zijn vrijheidstoespraak in het provinciehuis in Den Bosch, voor een publiek van 5.221 veteranen en oud-strijders. “Vrijheid verdient zorg en onderhoud, en een voortdurende waakzaamheid”, aldus de prins in zijn rede.

Den Bosch – De prins van Oranje kon zijn opa, de ?veteraan der veteranen? zoals hij werd genoemd, niet doen vergeten, maar hij kreeg na afloop van defensieminister Kamp een opgestoken duim ten teken dat de taak naar behoren was volbracht. Willem-Alexander, gestoken in het vers gestreken landmachtuniform van brigade-generaal, leek aanvankelijk wat nerveus. Maar naarmate meer van de 5.221 veteranen en oud-strijders – een recordaantal – voorbij waren getrokken, durfde hij ook te glimlachen en te ontspannen.
?Een generatiewisseling betekent het opnemen van eigen verantwoordelijkheid: er is niemand meer die voor je uitloopt, geen grootvader meer die naast je in de cockpit zit. We zullen het zelf moeten doen?, zei de prins gistermorgen in Den Bosch. ?We zijn geen toeschouwers meer, we staan nu zelf op het toneel van de geschiedenis.?
De prins betrok zichzelf met die woorden nadrukkelijk bij het vormgeven van de Vijf Mei-viering. ?Ik hoop en verwacht dat we in dit land, over zestig jaar, nog altijd een vijfde mei vieren. Het zal nog altijd gaan om vrede en vrijheid. Maar de invulling van dat feest zal anders zijn. Allen die de bevrijding hebben meegemaakt, zullen dan zijn overleden. Het zal een viering worden zonder de emoties van degenen die het zelf hebben ervaren. Zonder de directe persoonlijke band met de gebeurtenissen van toen. Maar m?t de overtuiging dat vrijheid het kostbaarste is wat we bezitten.?
Slotstuk
Dat gold nu al in Wageningen. De gelederen van de oud-strijders zijn verder geslonken. Prins Bernhard liet vorig jaar via generaal John Maas, voorzitter van het herdenkingscomit? van de capitulaties in Wageningen, weten dit jaar voor het laatst bij de parade te willen zijn. De zestigste viering van de bevrijding moest daarom de finale worden, maar door het overlijden van zowel Bernhard als Maas, werd het een bijzonder slotstuk.
Koningin Beatrix hield in 1980 en 1995 de lezing op bevrijdingsdag, nu was het de beurt aan haar toekomstige opvolger uit de, zoals hij het zelf zei, ?niet geteste generatie, die nooit anders dan een muur van vrede om zich heen heeft gekend?.
De prins, die een lans brak voor goed geschiedenisonderwijs en de Europese Unie, wist waarover hij het had. ?Ik stond in 2001 op een verlaten slagveld in Eritrea. Binnen achtenveertig uur waren daar tienduizend doden gevallen, golf na golf zinloos vergoten bloed. Ze lagen er allemaal nog, schedels, botten en uniformresten. Het was nog maar kort daarvoor gebeurd. Leren wij, als mensheid, werkelijk wel iets??

Bron: Brabants Dagblad