Bij de bijeenkomst van zondag waren bijna alle fractievoorzitters van de politieke partijen uit de Tweede Kamer aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de rooms-katholieke en protestantse kerken en de moslimgemeenschap waren bij de herdenking.

S. Yüksel riep namens de moslimgemeenschap iedereen op de contacten tussen verschillende religies te intensiveren en toenadering tot elkaar te zoeken. ,,We moeten vooral onze jongeren laten zien dat wij vreedzaam naast elkaar kunnen leven”, aldus Yüksel.

Incidenten

Steeds vaker doen zich incidenten voor waarbij joden worden uitgescholden, bedreigd of mishandeld vanwege hun joods zijn. Hoewel antisemitisme veel breder in de samenleving leeft, zijn dergelijke incidenten vaak het werk van ,,slecht geïntegreerde islamitische jongeren”, zoals eurocommissaris F. Bolkestein het zondag noemde.

De eurocommissaris noemde het een nieuw soort antisemitisme. Of zo als burgemeester J. Cohen van Amsterdam het zei: ,,Nu worden joden niet bedreigd door politieke terreur of door de overheid – dat is een verschil, zelfs een groot verschil met toen (de Kristallnacht van 1938) – maar nu vinden incidenten plaats waarbij joden worden belasterd en belaagd door medeburgers. Dan kan niet en dat mag niet.”