Het dieptepunt van de vooroorlogse rassenhaat werd in de nacht van 9 op 10 november 1938 bereikt, toen in de zogenaamde Reichskristallnacht (oftewel Pogromnacht) op grote schaal synagogen en joodse winkels werden verwoest en joden gemolesteerd. Dertigduizend joden werden gearresteerd en in de concentratiekampen Sachsenhausen, Buchenwald en Dachau opgesloten. De complete uitschakeling van de joodse bevolking uit het maatschappelijke leven werd van nu af aan met kracht ter hand genomen.
Wat volgde was de volkerenmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij de nazi’s het behalve op joden gemunt hadden op o.a. homosexuelen, zigeuners, geestelijk gehandicapten, politieke tegenstanders en ook christelijke groeperingen. Het Bevrijdingsmuseum besteedt jaarlijks aandacht aan de herdenking van de Kristallnacht. Naast het in woord en beeld tonen van de bevrijdingsgeschiedenis beoogt het museum met zijn boodschap ook een permanente waarschuwing te zijn tegen actuele vormen van fascisme, discriminatie en intolerantie. 

In het Bevrijdingsmuseum te Groesbeek zal op vrijdag 9 november a.s. de film "Jehovah’s Getuigen – Standvastig onder het nazi-terreur” worden vertoond. De presentatie wordt ingeleid met een korte voordracht vooraf en een toelichting na afloop. Het programma wordt geleid door Jethro van de Belt en Jannette Rikmenspoel.
Terwijl de nazi-moordmachinerie Europa met verschrikking overspoelde, werden duizenden Getuigen van Jehovah wreed vervolgd. Waarom? Omdat zij pal stonden in hun geloof en zich moedig uitspraken tegen de wreedheid van het nazisme. Zij behoorden tot de eersten die in de nazi-concentratiekampen werden geworpen. Het doel was deze religieuze groepering te vernietigen. Hitler zwoer dat hij ze zou verdelgen. Toch lieten Jehovah’s Getuigen vanaf het begin hun stem horen en zij deden dat in het algemeen unaniem.
Vele duizenden Getuigen van Jehovah werden gearresteerd en kwamen in de concen- tratiekampen terecht, waar zij te herkennen waren aan een paarse driehoek.

In de film van 78 minuten vertellen 10 historici uit Europa en Noord-Amerika en meer dan 20 Getuige-overlevenden gezamelijk een verhaal van moed en overwinning dat nog dikwijls weinig bekend is maar verteld moet worden. Het thema behoort ontegenzeglijk tot de verborgen geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

Datum: vrijdag 9 november. Plaats: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, Groesbeek. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Reserveren wordt aanbevolen. Tel: 024-3974404. E-mail: info@bevrijdingsmuseum.nl. Entree: gratis.