Kind van ‘foute ouders’ nooit bevrijd
door Ron Magnée

29 jan 2008,  Nationaal Monument Kamp Vught schenkt in de nieuwe expositie ‘Getekend geboren’ aandacht aan een vergeten groep slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog: de kinderen van zogeheten ‘foute ouders’.
 

De expositie gaat dieper in op de effecten die kinderen van collaborateurs na de oorlog ondervonden.
Over de taboes en schuldgevoelens die generaties met zich meedroegen. En meedragen, want de effecten zijn vandaag de dag nog steeds voelbaar. Tijdens de oorlog collaboreerden naar schatting zo’n 150 duizend Nederlanders.
Zij traden in dienst bij de Waffen-SS of waren lid van de NSB. Na de oorlog werden veel van hen bestraft en berecht. Een deel kwam terecht in kamp Vught. De eerste vijf jaar na de oorlog zaten duizenden collaborateurs in het voormalige concentratiekamp vast.

De straf die de omgeving hen oplegde, duurde langer en beperkte zich niet tot de collaborateurs. Kinderen en zelfs kleinkinderen droegen decennia daarna nog een zware last met zich mee. Het directe gevolg van de houding van hun ouders en grootouders. Al met al betrof het enkele honderdduizenden Nederlanders.

De expositie in Nationaal Monument Kamp Vught beslaat de periode van de oprichting van de NSB in 1931 tot de nabije toekomst. Want ook vandaag de dag worden kinderen nog gestraft voor de keuzes van hun ouders.

De zeer indringende expositie toont foto’s, citaten, teksten, voorwerpen en een film. Oorlogssymboliek zoals NSB-spelden en grammofoonplaten van Koor Nationale Jeugdstorm bijvoorbeeld.

Maar de expositie heeft ook voorwerpen die illustreren dat voor kinderen van ‘foute’ ouders de bevrijding nooit kwam. Zo maakt een fietsje deel uit van de expositie. NSB-ouders gaven de tweewieler in 1954 aan hun kind cadeau. Niet om vrolijk op te kunnen peddelen, wel om sneller te kunnen vluchten ingeval van nood.

De tentoonstelling loopt van 3 februari tot en met 30 maart. Nationaal Monument Kamp Vught is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

In het kader van Getekend geboren verzorgt Alie Noorlag op zondag zondag 2 maart een lezing.. Zij schreef het boek ‘Een leven lang gezwegen’ met de getuigenissen van voormalige NSB-ers en hun familie.