Terugblik juli 2014Komende maanden worden herdenkingen gehouden gerelateerd aan wat zeventig jaar tevoren is gebeurd. Ook in de Terugblik besteden wij aandacht aan De Grote Oorlog. Honderd jaar geleden begon die Eerste Wereldoorlog. Nederland bleef toen neutraal, hoewel het wel degelijk de gevolgen van een wereldbrand aan den lijve ondervond. In deze Terugblik het artikel van Hans Onderwater over zijn opa Adrianus van Keppel, soldaat bij de ‘hondekanonnekes’.
In dit nummer deel II over de Britse Landmacht in Frankrijk in mei 1940 van Dik Winkelman. Deel III volgt in het volgende nummer, hou het in de gaten!
Misschien leest u dit nummer zittend in de zon, thuis of op uw vakantieadres. Maar zelfs als de regen met bakken uit de lucht valt, zal het artikel ‘Zwarte Zaterdagen in 1942’ van Alphons Siebelt over vakantieperikelen in oorlogstijd u boeien.
Op 25 juni j.l. mocht onze vicevoorzitter Hans Onderwater een veteraan, marinier uit de meidagen 1940, thans wonend in Canada, rondleiden door Rotterdam. Een verslag over deze unieke gebeurtenis treft u in dit nummer aan.
Komt u 2 augustus a.s. ook naar de boeken-, documentatie- en militariabeurs in het oorlogsmuseum te Overloon? Na verschijning van het juninummer van de Terugblik hebben zich nieuwe standhouders aangemeld, waardoor nog meer aanbiedingen op u liggen te wachten. Kom lekker neuzen tussen 11.00 en 16.00 uur en breidt uw verzameling of boekenkast uit. Een mooie gelegenheid om verzamelen te combineren met het ontmoeten van (bestuurs)leden en het bezoek aan het museum.