De jubileumuitgave van Terugblik ’40-’45 verscheen in full colour en 64 pagina’s dik om ons 55-jarig jubileum met al onze leden te kunnen vieren.

Tweede Wereldoorlog
De prijs van dit nummer is daarom € 10,-.

In dit jubileumnummer speciale en belangwekkende artikelen.

Op de omslag een foto van onze oprichter Jan Anderson, in het blad een uitgebreid interview met hem over de geschiedenis van 55 jaar Documentatiegroep ’40-’45 en over zijn Streekmuseum in Vlaardingen, waar wij ons jubileum hebben gevierd.
Heel bijzonder is het uitvoerig onderzoek naar Joodse kibboetsen in Nederland tijdens de oorlog. Een onbekend fenomeen voor de meesten van ons.
Helaas zijn er in het artikel over de Joodse Kibboetsen enkele fouten geslopen: natuurlijk is het geschreven door ons lid René Taselaar en niet Tasselaar.
Daarnaast wordt Heinz Israël Peglau hier verkeerd vermeld als Heinz Israël Belau. Ook dateert het 25-woorden-formulier op blz. 17 uit 1940.

Daarop volgt de geschiedenis van het plaatsje Cosel in Polen. Veel treinen vanuit Westerbork naar de vernietigingskampen stopten hier. U leest wat er dan gebeurde.

De opbouw en functioneren van de brandweer in Duitsland vanaf 1933 tot 1945 wordt uitvoerig beschreven.
Een redactielid schreef speciaal voor dit jubileumnummer in kleur een propaganda-artikel met prachtige foto’s over de kunstenaar Theo Matejko.

Een lid bezocht het Museum for Coastal Defence in Hongkong, gevestigd in een oud fort wat vroeger de haven moest beveiligen.
In eerdere Terugblikken vroegen wij leden om een artikel te schrijven over een bijzonder item in hun verzameling.
Vier van deze reacties hebben wij in deze Terugblik opgenomen. Vaak blijkt het de combinatie zeldzaam met bijbehorende herinneringen die een voorwerp tot een pronkstuk in een verzameling maken. Herinneringen aan een uitgeworpen voedselblik, een zeldzaam boekje over de Brandweerpolitie, een Rotterdams Verslag over de oorlogsjaren en een aluminium bord, gemaakt van de resten van een neergestorte Short Stirling.

Een nummer om te bewaren wat diverse leden enthousiaste reacties ontlokte door de mooie uitvoering met de geweldige kleurenfoto’s.