Op de jubileumdag zelf ontving Ko Fioole de in alle vroegte gearriveerde exposanten en wees hun de overeengekomen expositiestand. Het was met het inrichten van de vele exposities al gauw een drukte van belang. Vanaf 9 uur verwelkomde de jubilerende vereniging haar leden met een aangeklede koffie. En onder het genot van een kopje koffie kon men in de ontvangstruimte aan de hand van krantenartikelen en andere documenten kennis nemen van de geschiedenis van de nu 45jarige Documentatiegroep.

Om tien uur opende voorzitter Hans Rombouts officieel de Jubileumdag. Aansluitend schetste medeoprichter Jan Anderson de beginperiode van de vereniging en haar ontwikkeling tot nu toe. Vermeldenswaard is dan toch dat het initiatief tot de oprichting van de Documentatiegroep ontstond toen de overheid begin jaren ’60 overwoog het NIOD (toen RIOD) te sluiten. Hieruit blijkt dat de Documentatiegroep al 45 jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het veilig stellen van documentatie en het verwerven van kennis over de periode van de Tweede Wereldoorlog.
Na de officiële opening stond het iedereen vrij kennis te nemen van zijn of haar voorkeur met betrekking tot de zeldzame topstukken uit de verzamelingen van onze leden-verzamelaars of zich te informeren bij de vertegenwoordigde organisaties en musea. Maar liefst 150 bezoekers genoten van het neusje van de zalm uit grote privé-collecties van onze leden. Veelal collector’s items waar oorlogs- of verzetsmusea alleen maar van kunnen dromen.

Na de vooraankondiging in de Terugblik van september kon er nu daadwerkelijk een gevarieerd aanbod aan originele en bijzondere voorwerpen en documenten worden aanschouwd. Veel objecten uit verzamelingen werden door de exposant op basis van hun zeldzaamheid voor deze gelegenheid tentoongesteld. Een grote hoeveelheid aan
distributiebescheiden, kampkleding, oorlogskranten, luchtoorlogverslagen, illegale pers, persoonsbewijzen, Nederlands-Indië, kratten met voedselblikken, maar ook originele nazi-lectuur en zeer zeldzame Duitse krantenstokken was te bezichtigen.
De exposanten vertelden bij ieder object enthousiast over de herkomst. Ook boeiden zij met unieke verhalen over de mens achter het voorwerp. Laat een verzamelaar over zijn collectie vertellen en je krijgt bijzondere informatie.
Op het podium was de “Stichting Hart voor Kamp Amersfoort” vertegenwoordigd. Hier bestond de mogelijkheid zich persoonlijk over het verleden te informeren of de database op persoonlijke gegevens te raadplegen. Hier stond ook de database van de vereniging en draaide een doorlopende presentatie over de geschiedenis en de activiteiten van de Documentatiegroep. Menigeen zag zichzelf hier “op excursie” terug.

Na de lunch overhandigde de voorzitter het eerste exemplaar van het jubileumnummer van de Terugblik aan de heer Taselaar. De heer Taselaar is er als auteur van deze bijzondere uitgave in geslaagd om met tot nu toe onbekende informatie over Kamp Avegoor tot nieuwe inzichten over dit kamp te komen. Zo ontvingen de leden van onze vereniging een Jubileumterugblik met het verslag van dit exclusieve onderzoek waar zelfs een instituut als het NIOD met belangstelling naar heeft uitgekeken.

In de huiskamer uit de jaren ’40 was het ’s morgens al heel gezellig. Veel bezoekers haalden bij de vrouw des huizes herinneringen op aan de woonkamer van hun moeder of oma. Aanleiding tot een praatje in de kamer was de rookstoel, de Singer naaimachine, het koolmes, de lampetset of het schillen van de aardappelen, die volgens menig bezoeker zuinig in de schil moesten worden gekookt. ’s Middags was ook de heer des huizes thuis. En ondanks dat de gastvrouw zelf gewond was geraakt, zag het stel kans zijn noodwoning open te stellen voor gasten met wie zij zingend terug gingen in de tijd. Met de suikerbus als slagwerk werd “Geluk weer heel gewoon”.
Het werd voor onze leden een onvergetelijke verenigingsdag met interessante tentoonstellingen, veelzijdige inbreng en leuke ontmoetingen. De jubileumcommissie is erin geslaagd om een dag te organiseren die recht doet aan de belangstelling die ons bindt. Een dag waarop wij elkaar in de feestelijke omlijsting van het jubileum hebben mogen ontmoeten en die daarmee tot een gedenkwaardige dag is geworden..

Dirk Docter