Het programma gaat over een serie reportages.  Aan de hand van portretten van ogenschijnlijk onbekende Nederlanders   vertellen een tiental makers met verschillende culturele achtergronden  een persoonlijk verhaal in beelden.

Met eigenzinnige portretten, krachtige
statements en scherpe observaties tonen ze herkenbare verhalen, die  een afspiegeling zijn van wat er in de maatschappij aan de hand is.

Joop is auteur van de boeken Amersfoort ’40-’45 deel 1 en deel 2, daarin de oorlog in Amersfoort tot in detail belicht wordt.

Ook aan Kamp Amersfoort besteedde Joop veel aandacht.

Bovendien heeft hij een enorme collectie voorwerpen en documenten uit die periode die hij regelmatig tentoon stelt.

Joop beschikt over enorm veel kennis en is een echte specialist op dit gebied.

Joop is lid van de Documentatiegroep ’40-’45.

Annemiek Littlejohn