De Haggadah, een Joods manuscript van zes eeuwen oud, werd gerestaureerd met geld van onder meer de Verenigde Naties en ligt nu tentoongesteld in een speciale zaal in het Nationaal Museum in Sarajevo, samen met manuscripten van de andere religies in Bosnië: islam, oosters-orthodox christendom en rooms-katholicisme.

Het veertiende-eeuwse manuscript heeft ook zelf een ware zwerftocht gemaakt. In 1894 verkocht Joseph Kohen, een nazaat van de rabbijn die het boek naar Sarajevo bracht, de Haggadah aan het Nationaal Museum in Sarajevo. Tijdens de Tweede Wereldoorlog smokkelden de rooms-katholieke directeur van het museum het boek samen met een islamitische medewerker het museum uit toen een hoge nazi het kwam ophalen. Een islamitische geestelijke verstopte de Haggadah onder de vloer van een moskee. Pas na de oorlog kwam het boek weer te voorschijn.

In 1992 brak de oorlog in Bosnië uit. Een medewerker van het museum, dat gelegen is aan de straat die indertijd bekendstond als Sniper Alley, trotseerde de Servische sluipschutters, haalde het manuscript op en verstopte het in een ondergrondse kluis in de Nationale Bank.