In oktober 2003 zal op internet een digitaal archief worden gepresenteerd. Hierin komen de biografieën van de ruim honderdduizend joden te staan die tijdens de oorlog zijn opgekomen. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse verzekeraars, die een schenking van ruim 2 miljoen euro hebben gedaan. De verzekeraars maken hiermee een gebaar naar de joodse gemeenschap. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de verzekeraars veel geld verdiend aan joodse polissen.

Archiefwerk
Het archiefwerk wordt verricht door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Er werken op dit moment vijftien mensen aan de verwerking van alle informatie. ,,Nederland kende op Polen na de grootste jodenvernietiging van Europa: 87 procent van de joodse bevolking overleefde de Duitse bezetting niet. Van elk joods gezin komt een biografie en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van hun leven op de site te staan.”

De informatie over de overledenen wordt geworven uit oude archieven van de burgerlijke stand en inventarissen die Nederlandse politieambtenaren voor de Duitsers hebben gemaakt. Van 5000 joden is de biografie op dit moment al klaar.

Bron: Sp!ts