Hij merkte op dat Nederland het grootste contingent buitenlandse SS?ers heeft aangeleverd. In het nieuwe Holocaust-museum is een brief te zien waarin SS-leider Hanns Rauter de Nederlandse politie prijst voor haar inzet bij de opsporing en arrestatie van ondergedoken joden.
Premier Balkenende herinnerde er gisteren aan dat van de 140.000 joden die voor de oorlog in Nederland woonden er honderdduizend de bezetting niet hebben overleefd. ?Tot onze schaamte waren er een Tweede Wereldoorlog en een Shoa (holocaust) voor nodig om ons Europeanen te doen begrijpen dat er universele waarden zijn die we nooit moeten opgeven?, zei hij. ?Vrijheid. En respect voor menselijke waardigheid. Gelijkheid en solidariteit.? Hij riep op tot strijd tegen het apart zetten van groepen in de samenleving. ?Want het was de systematische segregatie die de basis vormde voor de massale vervolging en vernietiging van de joden in de Tweede Wereldoorlog.? De premier eindigde zijn korte toespraak met een citaat uit het Dagboek van Anne Frank en de verzuchting: ?Moge er nooit meer ?wij? en ?zij? zijn. Alleen maar ?ons?.?

Bron: Brabants Dagblad