Burgemeester Slagman opende het gerestaureerde ondergrondse onderduikerhol, het zogenoemde Jodenhol, waar een aantal mensen in de Valther Bos in de Tweede Wereldoorlog een veilig onderkomen vonden. Het onderkomen in het Valther Bos bij Valthe is zoveel mogelijk weer in de oude staat van rond 1945 teruggebracht. Het Jodenhol, waarvoor het initiatief genomen werd door de heer B. Zefat, vormt een herinnering aan deze donkere periode waarvan geleerd kan worden voor nu en in de toekomst. De restauratie van het Jodenhol is een initiatief van Plaatselijk Belang Valthe.


Momenteel is er over dit onderwerp een bijzondere expositie in het Herinneringscentrum Westerbork. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de helpers, voor hen die een keuze maakten, een keuze niet voor zichzelf maar voor de medemens.
Fragmenten uit de onderduik in het Jodenhol worden in expositie gevisualiseerd, met beelden van de ooggetuigen: mens en natuur. Voor deze tentoonstelling heeft voormalig onderduiker en auteur van De Opgejaagden de heer A. van Dien opnieuw een boek geschreven met de titel Van de stobbe en de bossen. De heer Van Dien was samen met een andere voormalige onderduiker, mevrouw J. Schrapstein-Gudema bij de onthulling aanwezig.


Staatsbosbeheer heeft een ‘onderduikerswandeling’ uitgezet langs een aantal Drentse onderduikplekken.

Bron: joods.nl