In de stralende zon volgden ‘s middags de ceremoniële plechtigheden bij het Nationaal Indisch Monument, ter ere van de 57ste verjaardag van de bevrijding. De herdenkingsdag begon in het Nederlands Congres Centrum, waar oud-minister Sorgdrager het gezelschap toesprak. Daarna verplaatsten de deelnemers, de meesten van Indische afkomst, zich naar het monument aan de Professor Teldersweg. De Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 had zanger Boudewijn de Groot uitgenodigd om daar een voordracht te houden. Ruim 2000 belangstellenden luisterden naar het lied dat hij schreef voor zijn moeder, die hij niet heeft gekend. Krans Onder de aanwezigen waren premier Balkenende en staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn, Sport), die een krans legden. Ook de ambassadeur van de Verenigde Staten en vertegenwoordigingen van Groot-Brittannië en Australië waren aanwezig. Voorzitter A. Folmer van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 ziet sinds 1995 de belangstelling groeien voor wat bevrijdingsdag is voor Indische Nederlanders. Dat komt volgens haar doordat steeds meer Indische Nederlanders van de tweede en derde generatie interesse krijgen in hun geschiedenis. Die mensen kunnen makkelijker praten en lezen over de bezetting en de kampen, probeerde Folmer de aandacht te verklaren. De 17-jarige Gilius Grutterink verzorgde dit jaar de bijdrage van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum. Bij het Indisch Monument las hij aangrijpende passages voor uit het dagboek van zijn opa, die door de Japanners aan de Birmaspoorlijn te werk was gesteld. De Haagse middelbare school heeft het monument geadopteerd. De leerlingen verzorgen niet alleen de voordracht, maar helpen ook elk jaar met de kransleggingen.

Bron: Sp!ts