De herziening zal in de praktijk niet veel betekenen, omdat Japan immers over een krijgsmacht beschikt. Tokio noemt deze troepen echter Zelfverdedigingsmacht om de grondwet te omzeilen. De Amerikaanse overwinnaars hadden Japan het recht op militaire troepen ontnomen toen zij in 1947 de grondwet opstelden.

Waarnemers noemen de eerste wijziging van de grondwet vooral een symbolische mijlpaal, omdat weer een naoorlogs taboe wordt doorbroken. De herziening roept in de buurlanden van Japan vraagtekens op. Zij beschuldigen Tokio ervan nog niet genoeg boete te hebben gedaan voor de agressie in het verleden.

Voormalig premier Mori van de conservatieve LDP wees er bij de presentatie van de wetswijziging op dat de Amerikanen de Japanse grondwet in negen dagen opstelden. „We kunnen met geen mogelijkheid zeggen dat de Japanse constitutie het werk van het Japanse volk zelf is", aldus Mori. Volgens hem is nu eindelijk de tijd aangebroken om een eigen grondwet op te stellen. De belangrijkste oppositiepartij, de Democratische Partij, liet al weten met het voorstel in te stemmen.

In de grondwet wordt de paragraaf geschrapt die stelt dat Japan geen land–, zee– en luchtmacht of ander oorlogspotentieel mag handhaven. In plaats daarvan wil de LDP het recht op een „militaire macht voor zelfverdediging" vastleggen.

Bron: www.refdag.nl